ΑΦΟΙ Κ&Α ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ Ο.Ε.

ΤΗΛ: 210-4822107, FAX: 210-4839027

Πρέσπας 8, Μοσχάτο. 18346.